หนังสือพิมพ์ตรงประเด็น

Tag: สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

พิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

พิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน เมื่อวันที่25 พฤษภาคม2566 ณ หน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พลอากาศเอกเกษม อยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เป็นประธานพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปี2566-2567 โดยมีผู้ว่าการภาค ชัชวาล เตละวณิชย์ ผู้ว่าการภาค 2566-2567 เป็นประธานคล้องเหรียญนายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนให้กับนายกรับเลือกวีระชัย ใจดี ปี2566-2567 และพิธีเลี้ยงฉลอง มีมวลมิตรจากสโมสรโรตารีต่างๆร่วมแสดงความยินดี ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News