หนังสือพิมพ์ตรงประเด็น

Tag: #นับคะแนนใหม่

สมุทรสาคร นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง

สมุทรสาคร 110666 เขต 2 อ.กระทุ่มแบน นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง ตามที่ กกต.มีมติสั่งให้นับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน 47 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องนับคะแนนใหม่ โดยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News