หนังสือพิมพ์ตรงประเด็น

Tag: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง หมู่12ที่สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ

วันที่ 4 พ.ค. 2566 เมื่อเวลา10.00น. นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2566 ที่สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรี และจิตอาสา 904 จังหวัดราชบุรี ...

Read more

ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสาครสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News